Tel: +381-64-28-45-466   Fax: +381-24-811-383      

Evropska komisija usvojila Jadransko – jonski program transnacionalne saradnje 2014-2020.

Evropska komisija usvojila Jadransko – jonski program transnacionalne saradnje 2014-2020.

Evropska komisija je 20. oktobra 2015. godine usvojila Intereg V B Jadransko-jonski program transnacionalne saradnje za period 2014-2020. godine.

Програм има за циљ да пружи подршку пројектима транснационалне сарадње који јачају економску, социјалну и територијалну кохезију у Јадранско-јонском региону. Програм је усредсређен на подстицање иновација, очување животне средине, унапређење повезаности, и подршку управљању Стратегијом ЕУ у Јадранско-јонском региону. Програмска област обухвата територије Албаније, Босне и Херцеговине, Грчке, Италије, Словеније, Србије, Хрватске и Црне Горе. За Програм је издвојено 83,4 милиона евра из Европског фонда за регионални развој, док је из Инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) обезбеђено 16 милиона евра. Укупна вредност Програма, са националним суфинансирањем износи 118 милиона евра. За више информација о Програму посетите интернет страницу www.adrioninterreg.eu.

Nazad

Vrh