Tel: +381-64-28-45-466   Fax: +381-24-811-383      

Nacionalno slušanje o Dunavskoj strategiji

Nacionalno slušanje o Dunavskoj strategiji

ISDACON • 18-10-2015 22:10:25

Dunavski Civilno-socijalni Forum i Kancelarija za evropske integracije Republike Srbije, kao kancelarija Nacionalnog koordinatora za Dunavsku strategiju organizuju Nacionalno slušanje Dunavske strategije za 2015. godinu, koja će se održati 20. oktobra 2015. sa početkom u 10.00 časova u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine u Novom Sadu.

Nacionalno slušanje je zamišljeno kao okupljanje svih zainteresovanih strana – učesnika u procesu sprovođenja Dunavske strategije, gde bi nosioci ovog procesa na nacionalnom nivou u Republici Srbiji predstavili ulogu naše zemlje u tom procesu, realizovane i projekte koji su u toku, kao i planove za budućnost. Nacionalno slušanje je posvećeno potrebi da pre svega organizacije civilnog društva, jedinice lokalne samouprave, ali i ostali potencijalni partneri obezbede učešće na ravnopravnim osnovama u procesu sprovođenja EUSDR. Kako je ispred nas nova etapa programa koji pružaju finansijsku podršku sprovođenju Dunavske strategije, ovde prvenstveno mislimo na Dunavski transnacionalni program, cilj Nacionalnog slušanja je da se predstavnicima lokalnih samouprava, privatnom sektoru i civilnom društvu, približe modaliteti učešća u programu i sprovođenju Dunavske strategije. Nacionalno slušanje se organizuje uz podršku Skupštine AP Vojvodine i Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

Nazad

Vrh