Tel: +381-64-28-45-466   Fax: +381-24-811-383      

Preko 3 miliona evra iz Evroregije DKMT

Preko 3 miliona evra iz Evroregije DKMT

Pokrajinski sekretar za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Branislav Bugarski predsedavao je zasedanjem Skupštine regionalne saradnje Dunav-Kriš-Moriš-Tisa koja je održana 6. marta 2015. godine u Pokrajinskoj vladi.

- Plodotvorna saradnja koju Vojvodina ima u okviru Evroregije DKMT (Duvan-Kriš-Moriš-Tisa) sa svojim komšijama traje preko 15 godina, a ono što želim da naglasim je da smo u poslednjih 10 godina realizovali projekte od preko 3 miliona evra, što smatram da je veliki uspeh, jer smo to pokazali i u programima prekogranične saradnje koja ne bi bila na tom nivou da nije bilo okvira DKMT – naglasio je sekretar Branislav Bugarski. Nakon usvajanja dnevnog reda, prezentaciju „HUSRB Railway” projekta je predstavio zamenik pokrajinskog sekretara za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova Balint Juhas, gde je rečeno da je projekat od izuzetnog značaja za ovaj region, jer obuhvata županije Čongrad, Bač-Kiškun i pokrajinu Vojvodinu. - Ovaj projekat je jedan od najvrednijih i najsloženijih, a partnerski sporazum je potpisan 2012. godine. Projekat je trajao 22 meseca i vrednosti je 1,7 miliona evra, a obezbediće veću mobilnost roba, usluga i ljudi. Do sada je urađena projektno-tehnička dokumentacija, a sada bi trebalo pristupiti izgradnju prekogranične železničke pruge. Cilj nam je da putem ovog projekta obezbedimo ekonomsku konkurentnost ovog regiona – istakao je Balint Juhas. Prezentaciju projekta „Across the Tisa” je održala direktorka Neprofitnog javnog društva DOO DKMT Ester Čokaši, a po njenim rečima do ovog projekta je došlo, jer je shvaćeno da nisu iskorišćeni potencijali na rekama u regionu, jer nisu postojali rečni pogranični prelazi. - DKMT je hteo da poboljša komunikaciju između carinskih organa u Evroregiji DKMT, pa je ova studija imala za cilj, između ostalog, da obezbedi bolju komunikaciju između njih zbog čega smo organizovali časove srpskog i mađarskog jezika, za srpske službenike i mađarske službenike na graničnim prelazima. Ono što je najzačajnije je da smo razradili planove za izgradnju rečnih pristaništa u Apatinu, Baji i Segedinu – ocenila je Ester Čokaši. Očekivani rezultati projekta „Across the Tisa“ su tri rečna pogranična prelaza, porast saobraćaja, protoka ljudi i robe, bolje korišćenje potencijala rečnog turizma, kao i jača saradnja Mađarske i Srbije između pograničnih organa vlasti. Pokrajinski sekretar Branislav Bugarski predstavio je Informaciju o IPA prekograničnom programu Rumunija Srbija 2014–2020, gde je najveći projekat izmuljavanje reke Begej. Kako je rečeno, rumunska strana je već uradila izmuljavanje korita Begeja, a potrebno je da se to uradi i sa ove strane granice, što je strateški prioritet za finansijski period 2014-2020. za šta se očekuju sredstva iz novog finansijskog IPA prekograničnog programa. Očekuje se da za ovaj projekat bude povučeno 75 miliona evra. - Sa rumunskim županijama imamo izvanrednu saradnju i projekte, i za sledeću godinu smo se odlučili za nekoliko prioriteta, a to je promovisanje zapošljavanja i usluga za inkuzivni rast sa raspoređenih oko 18 miliona evra, a drugi prioritet je zaštita životne sredine sa sumom od oko 18 miliona evra. Treći prioritet je održiva mobilnost i pristupačnost, jer želimo da razvijamo sve vrste transporta i da omogućimo bolju konkurentnost. Četvrti prioritet je razvoj održivog turizma, preko razvoja biciklističke rute duž reke Begej. Uz značajne napore uspeli smo da otvorimo tri granična prelaza sa Rumunijom u severnom i srednjem Banatu, koja su od velikog značaja za građane u pograničnim mestima – istakao je Bugarski. Informaciju o Dunavskom transnacionalnom programu 2014–2020 prezentovao predstavnik Kancelarije za evropske integracije Republike Srbije, dok je o mogućnostima promocije postojećih tematskih turističkih ruta na nivou DKMT govorio Fran Mikuličić, predstavnik Regionalne razvojne agencije Bačka, i predstavio projekat „DMC Dunav“ u kom učestvuje 9 vojvođanskih opština. Zasedanju skupštine su prisustvovali predstavnici konzulata Mađarkse i Rumunije i Sanda Šimić, pomoćnik direktora u Kancelariji za evropske integracije Republike Srbije.

Nazad

Vrh