Tel: +381-64-28-45-466   Fax: +381-24-811-383      

Nove uredbe o upravljanu programima pretpristupne pomoci Evropske unije

Nove uredbe o upravljanu programima pretpristupne pomoci Evropske unije

Doneti su novi propisi u vezi sa upravljanjem programima pretpristupne pomoći Evropske unije za period 2007 – 2013: Uredba o upravljanju programima pretpristupne pomoći Evropske unije u okviru komponente I Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) – Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija za period 2007 – 2013. godine („Sl. Glasnik RS“, br. 140/14, od 22. decembra 2014.) i Uredba o izmenama i dopuni Uredbe o upravljanju programima pretpristupne pomoći Evropske unije u okviru komponente IIb Instrumenta pretpritsutpne pomoći (IPA) – programi Prekogranične saradnje sa državama korisnicama IPA za period 2007-2013. godine („Sl. Glasnik RS“, br. 140/14, od 22. decembra 2014.).

Nazad

Vrh