Tel: +381-64-28-45-466   Fax: +381-24-811-383      

Obezbeđeno 500 novih stipendija za romske srednjoškolce

Obezbeđeno 500 novih stipendija za romske srednjoškolce

Vlada Republike Srbije • 08-02-2015 15:02:13

Beograd, 2. februar 2015. godine – Direktor Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije Suzana Paunović izjavila je danas da je u školskoj 2015/2016. godini kroz projekat „Ovde smo zajedno–evropska podrška za inkluziju Roma“ obezbeđeno 500 novih stipendija za romske srednjoškolce.

Paunović je na zasedanju Upravnog odbora ovog projekta podsetila na to da je isti broj stipendija bio obezbeđen i u školskoj 2014/2015. godini, i izrazila zadovoljstvo rezultatima postignutim u prethodnom periodu. Ona je saopštila da je u predškolske ustanove, za prvih godinu dana sprovođenja projekta, upisano 509 romskih mališana, i zatražila da se ovaj projekat, koji treba da traje do juna, produži do kraja godine. Pravni timovi su započeli 620 administrativnih sudskih procedura za upis u matične knjige rođenih, navela je Paunović i dodala da je 2.320 domaćinstava popunilo upitnike o stambenim i infrastrukturnim uslovima. Takođe, kako je dodala, izabrano je 17 preduzeća koja će otvarati nova radna mesta i dobiti podršku u opremi. Paunović je podsetila na to da je u oblasti prosvete, u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, završena obuka 181 pedagoškog asistenta. Ona je informisala članove Upravnog odbora o tome da je završen drugi krug obuka za članove mobilnih timova u 20 pilot opština, i saopštila podatak da je svih 20 mobilnih timova, zaključno sa decembrom 2014. godine, pripremilo i realizovalo svoje operativne akcione planove. Paunović je dodala da je nakon "Studije o postojećim modelima stanovanja Roma" objavljena i publikacija "Smernice za JLS i NVO za izradu 13 unapređenih stambenih modela u romskim naseljima". Ona je obavestila članove Upravnog odbora i o tome da je izvršena procena stanja u romskim naseljima u 20 pilot opština, uključujući i dodatnu opštinu Obrenovac. Rezultati analize će, kako je najavila, poslužiti za pravljenje liste prioriteta za izradu projekata infrastrukture u romskim naseljima. Šef Odeljenja za demokratizaciju Misije OEBS-a u Srbiji Jan Lueneburg ocenio je da je Srbija primer progresa i posvećenosti, kao i da je predsedavanje Srbije OEBS-u šansa za bolju inkluziju Roma. Šef prvog Sektora operacija Delegacije Evropske unije u Srbiji Jolanda San Hose pohvalila je međuresornu saradnju i koordinaciju između različitih aktera na projektu. U fokusu današnjeg zasedanja bila je diskusija o Preventivnom programu sprečavanja napuštanja školovanja romske dece, pri čemu je zaključeno da se aktivnosti na tom planu odvijaju po planu. Zasedanju Upravnog odbora prisustvovali su predstavnici Delegacije EU u Srbiji, Misije OEBS-a u Srbiji, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva zdravlja, Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Nacionalne službe za zapošljavanje, Republičke agencije za stanovanje, Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom i Kancelarije za ljudska i manjinska prava. Projekat „Ovde smo zajedno–evropska podrška za inkluziju Roma“ jeste dvogodišnja inicijativa koju sprovodi Misija OEBS-a u Srbiji, u koordinaciji sa Kancelarijom za ljudska i manjinska prava i uz finansijsku pomoć EU. Ovim projektom obezbeđuje se podrška institucijama Republike Srbije u poboljšanju položaja Roma u oblastima pristupa osnovnim pravima, građanskom učešću, tržištu rada, obrazovanju, zdravstvu, socijalnoj zaštiti, adekvatnom stanovanju i stvaranju održivih radnih mesta kroz tehničku pomoć ostvarivanju projektnog predloga za socijalni razvoj Vlade Srbije.

Nazad

Vrh