Tel: +381-64-28-45-466   Fax: +381-24-811-383      

Konkurs za prijavu na program „Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove”

Konkurs za prijavu na program „Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove”

Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine u saradnji sa Univerzitetom u Novom Sadu raspisuje konkurs za prvu generaciju polaznika Programa pod nazivom „Upravljanje regionalnim rezvojem kroz EU fondove“.

Nastavni plan i program, predložen od strane Programskog Veća i usvojen od strane Senata Univerziteta u Novom Sadu, predviđa realizaciju Programa kroz šest modula (Pravo i politike Evropske unije, Regionalne razvojne politike i Evropska unija, Priprema i implementacija EU projekata, Upravljanje resursima i projektnim ciklusom, Razvoj kapaciteta i umrežavanje i Razvojni programi Evropske unije) sa ukupno 19 nastavnih disciplina i okvirnim fondom časova od oko 325 časova aktivne nastave i 135 časova mentorskog rada po polazniku. Vremenski okvir održavanja Programa je 22 radne nedelje (za svih 6 modula). Nastava će se izvoditi petkom posle podne i subotom. Način izvođenja nastave obuhvata klasična predavanja, interaktivne radionice, prikaz studija slučajeva, seminarske radove, kao i pripreme projektnih ideja za evropske fondove. Mesto održavanja: Novi Sad. Predavači na Programu su stručnjaci koji poseduju veliko teorijsko i praktično iskustvo u upravljanju EU fondovima i programima, kao što su IPA programi i programi Zajednice. Početak Programa predviđen je za mesec februar 2015. godine. Završetak nastave predviđen je za kraj meseca novembra 2015. godine. Potpisane i overene prijave je potrebno dostaviti do 6. februara 2015. godine do 12.00 časova.

Nazad

Vrh