Tel: +381-64-28-45-466   Fax: +381-24-811-383      

Aktuelni konkursi

Otvoren poziv za operativne grantove u okviru programa „Evropa za građane i građanke”

Krug aplikanata: neprofitne organizacije.

Iznos granta: 600.000 evra.

Rok za predaju dokumentacije: 18-10-2017

Detalji

COSME javni poziv za modnu industriju i turizam

Krug aplikanata: poslovni inkubatori, akceleratori i druge relevantne organizacije za podršku start-up i sektoru MSP, profitne organizacije.

Iznos granta: 1.600.000 evra.

Rok za predaju dokumentacije: 19-10-2017

Detalji

Javni konkurs za programe u oblasti razvoja informacionog društva

Krug aplikanata: udruženja, zadužbine i fondacije.

Iznos granta: 1.000.000 dinara.

Rok za predaju dokumentacije: 20-10-2017

Detalji

Konkurs za nacionalne manjine

Krug aplikanata: ustanove, udruženja, fondacije, privredna društva i druge organizacije čiji su osnivači nacionalni saveti nacionalnih manjina; organizacije civilnog društva, zadužbine, fondacije i konferencije univerziteta odnosno akademija strukovnih studija.

Iznos granta: nema podataka.

Rok za predaju dokumentacije: 20-10-2017

Detalji

Poziv za podnošenje predloga projekata u okviru Programa Exchange 5

Krug aplikanata: jedinica lokalne samouprave.

Iznos granta: 120.000 - 200.000 evra.

Rok za predaju dokumentacije: 20-10-2017

Detalji

Konkurs za unapređenje izrade i sprovođenje efikasnih regionalnih i lokalnih javnih politika

Krug aplikanata: jedinice lokalnih samouprava sa teritorije AP Vojvodine.

Iznos granta: 1.000.000 dinara.

Rok za predaju dokumentacije: 20-10-2017

Detalji

Konkurs za finansiranje projekata podrške sprovođenja omladinske politike

Krug aplikanata: udruženja mladih i za mlade, omladinske i studentske organizacije i savezi sa teritorije AP Vojvodine.

Iznos granta: nema podataka.

Rok za predaju dokumentacije: 20-10-2017

Detalji

Konkurs za projekte koji doprinose saradnji javnog i civilnog sektora

Krug aplikanata: udruženja građana sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine.

Iznos granta: 300.000 dinara.

Rok za predaju dokumentacije: 25-10-2017

Detalji

Drugi javni konkurs za učešće u sufinansiranju projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije

Krug aplikanata: pravno lice čije je sedište na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

Iznos granta: 4.000.000 dinara.

Rok za predaju dokumentacije: 27-10-2017

Detalji

Konkurs za finansiranje posebnih programa-projekata izgradnje, održavanja i opremanja sportskih objekata

Krug aplikanata: jedinice lokalne samouprave i vaspitno obrazovne ustanove sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine.

Iznos granta: nema podataka.

Rok za predaju dokumentacije: 31-10-2017

Detalji

Konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude

Krug aplikanata: privredna društva, preduzetnci i poljoprivredna gazdinstva.

Iznos granta: Minimalni iznos odobrenih kreditnih sredstava je 500.000 / 2.000.000 dinara.

Rok za predaju dokumentacije: 01-11-2017

Detalji

Javni poziv za realizaciju investicionih projekata

Krug aplikanata: ustanova osnovnog, srednjeg, višeg i visokog obrazovanja i ustanova učeničkog i studentskog standarda.

Iznos granta: nema podataka.

Rok za predaju dokumentacije: 01-11-2017

Detalji

Konkurs za realizaciju programa novog zapošljavanja žena

Krug aplikanata: preduzetnik ili privredno društvo sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine.

Iznos granta: nema podataka.

Rok za predaju dokumentacije: 15-11-2017

Detalji

Program prekogranične saradnje SRB-BiH

Krug aplikanata: neprofitne organizacije.

Iznos granta: 120.000 - 1.000.000 evra.

Rok za predaju dokumentacije: 16-11-2017

Detalji

Stalni otvoreni konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom

Krug aplikanata: udruženja.

Iznos granta: nema podataka.

Rok za predaju dokumentacije: 17-11-2017

Detalji

Stalni otvoreni konkurs Kancelarije za Kosovo i Metohiju

Krug aplikanata: organizacije civilnog društva.

Iznos granta: 500.000 dinara.

Rok za predaju dokumentacije: 17-11-2017

Detalji

Konkurs za sufinansiranje troškova kontrole i sertifikacije organske proizvodnje

Krug aplikanata: fizičko lice, preduzetnik, privredno društvo, zemljoradnička zadruga i udruženje građana s teritorije AP Vojvodine.

Iznos granta: 100.000 dinara.

Rok za predaju dokumentacije: 24-11-2017

Detalji

Konkurs za sufinansiranje troškova uvođenja i sertifikacije sistema bezbednosti i kvaliteta hrane

Krug aplikanata: fizičko lice, preduzetnik, privredno društvo i zemljoradnička zadruga s teritorije AP Vojvodine.

Iznos granta: 30.000 - 400.000 dinara.

Rok za predaju dokumentacije: 24-11-2017

Detalji

Konkurs za finansiranje posebnog programa u skladu sa Akcionim planom Programa razvoja sporta u AP Vojvodini

Krug aplikanata: sportske organizacije sa teritorije AP Vojvodine.

Iznos granta: nema podataka.

Rok za predaju dokumentacije: 30-11-2017

Detalji

Javni poziv za realizaciju programa stručne prakse

Krug aplikanata: poslodavci.

Iznos granta: 12.000 - 16.000 dinara po licu, na mesečnom nivou.

Rok za predaju dokumentacije: 30-11-2017

Detalji

Javni poziv za realizaciju programa sticanja praktičnih znanja za viškove zaposlenih i dugoročno nezaposlena lica

Krug aplikanata: poslodavci.

Iznos granta: na mesečnom nivou 23.000 dinara.

Rok za predaju dokumentacije: 30-11-2017

Detalji

Javni poziv za realizaciju programa sticanja praktičnih znanja za nekvalifikovana lica

Krug aplikanata: poslodavci.

Iznos granta: na mesečnom nivou 23.000 dinara.

Rok za predaju dokumentacije: 30-11-2017

Detalji

Javni poziv za učešće u finansiranju programa obuke na zahtev poslodavca

Krug aplikanata: poslodavci.

Iznos granta: do 90.000 dinara po polazniku.

Rok za predaju dokumentacije: 30-11-2017

Detalji

Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih

Krug aplikanata: preduzetnici i pravna lica u privatnom sektoru.

Iznos granta: 150.000 - 250.000 dinara po licu, odnosno 180.000 - 300.000 dinara za osobe sa invaliditetom.

Rok za predaju dokumentacije: 30-11-2017

Detalji

Javni poziv za sufinansiranje organizovanja naučno-stručnih skupova

Krug aplikanata: registrovane naučnoistraživačke organizacije sa teritorije AP Vojvodine.

Iznos granta: nema podataka.

Rok za predaju dokumentacije: 01-12-2017

Detalji

Javni konkurs za sufinansiranje učešća na naučnim skupovima u inostranstvu

Krug aplikanata: naučnoistraživački radnici i studenti.

Iznos granta: 500 evra.

Rok za predaju dokumentacije: 01-12-2017

Detalji

Program podsticanja razvoja preduzetništva

Krug aplikanata: preduzetnici, mikro, mali i srednji privredni subjekti i zadruge.

Iznos granta: 300.000 - 62.500.000 dinara.

Rok za predaju dokumentacije: 01-12-2017

Detalji

Konkurs za sprovođenje mera razvojne politike AP Vojvodine

Krug aplikanata: privredna društva.

Iznos granta: do 5.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po novootvorenom radnom mestu.

Rok za predaju dokumentacije: 01-12-2017

Detalji

Konkurs za sufinansiranje organizovane posete interno raseljenih lica teritoriji AP Kosovo i Metohija i podele humanitarne pomoći

Krug aplikanata: udruženja.

Iznos granta: nema podataka.

Rok za predaju dokumentacije: 31-12-2017

Detalji

Konkurs za sufinansiranje projektnih aktivnosti organizacija civilnog društva

Krug aplikanata: udruženja.

Iznos granta: nema podataka.

Rok za predaju dokumentacije: 31-12-2017

Detalji

Javni konkurs za sufinansiranje obrazovnih projekata ustanova visokog obrazovanja

Krug aplikanata: ustanove visokog obrazovanja čiji je osnivač AP Vojvodina.

Iznos granta: nema podataka.

Rok za predaju dokumentacije: 31-12-2017

Detalji

Javni konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti naučnoistraživačkog razvoja nevladinih organizacija

Krug aplikanata: nevladine organizacije registrovane u AP Vojvodini.

Iznos granta: nema podataka.

Rok za predaju dokumentacije: 31-12-2017

Detalji

Javni konkurs za refundaciju troškova podrške osobama sa invaliditetom

Krug aplikanata: poslodavci.

Iznos granta: do 400.000 dinara po osobi sa invaliditetom.

Rok za predaju dokumentacije: 31-12-2017

Detalji

Javni konkurs za finansiranje programa saradnje naučnoistraživačkih organizacija i privrede

Krug aplikanata: privredna društva i javna preduzeća.

Iznos granta: 10.000.000 dinara.

Rok za predaju dokumentacije: 31-12-2017

Detalji

Javni poziv za dodelu sredstava podsticaja za direktne investicije

Krug aplikanata: privredni subjekti

Iznos granta: nema podataka.

Rok za predaju dokumentacije: 31-12-2017

Detalji

Javni poziv za početnike u poslovanju

Krug aplikanata: preduzetnici, mikro i mala privredna društva.

Iznos granta: 400.000 - 6.000.000 dinara.

Rok za predaju dokumentacije: 31-12-2017

Detalji

Pestalozzi program

Krug aplikanata: zaposlenici u obrazovanju.

Iznos granta: nema podataka.

Rok za predaju dokumentacije: 31-12-2017

Detalji

Javni poziv za finansiranje naučnog projekta

Krug aplikanata: promenjiv.

Iznos granta: promenjiv.

Rok za predaju dokumentacije: 31-12-2017

Detalji

Eurofound donira opremu humanitarnim organizacijama

Krug aplikanata: humanitarne organizacije.

Iznos granta: nema podataka.

Rok za predaju dokumentacije: 31-12-2017

Detalji

Javni konkurs za subvenciju zarade za osobe sa invaliditetom bez radnog iskustva

Krug aplikanata: poslodavci.

Iznos granta: ne više od iznosa minimalne zarade.

Rok za predaju dokumentacije: 31-12-2017

Detalji

Javni konkurs za dodelu podsticajnih sredstava

Krug aplikanata: operateri postrojenja za ponovno iskorišćenje, proizvođači plastičnih kesa.

Iznos granta: nema podataka.

Rok za predaju dokumentacije: 31-01-2018

Detalji

Finasiranje malih i srednjih preduzeća, poljoprivrednika, zadruga i preduzetnika

Krug aplikanata: mala i srednja preduzeća, preduzetnik, poljoprivrednik i zadruga sa sedištem u pet upravnih okruga južne Srbije – Nišavskom, Jablaničkom, Pčinjskom, Topličkom i Pirotskom.

Iznos granta: Iznos kredita: do 50.000 evra.

Rok za predaju dokumentacije: 31-12-2018

Detalji