Tel: +381-64-28-45-466   Fax: +381-24-811-383      

Najsvežiji konkursi

Konkurs za unapređenje izrade i sprovođenje efikasnih regionalnih i lokalnih javnih politika

Krug aplikanata: jedinice lokalnih samouprava sa teritorije AP Vojvodine.

Iznos granta: 1.000.000 dinara.

Rok za predaju dokumentacije: 20-10-2017

Detalji

Program prekogranične saradnje SRB-BiH

Krug aplikanata: neprofitne organizacije.

Iznos granta: 120.000 - 1.000.000 evra.

Rok za predaju dokumentacije: 16-11-2017

Detalji

Konkurs za sprovođenje mera razvojne politike AP Vojvodine

Krug aplikanata: privredna društva.

Iznos granta: do 5.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po novootvorenom radnom mestu.

Rok za predaju dokumentacije: 01-12-2017

Detalji

Konkurs za projekte koji doprinose saradnji javnog i civilnog sektora

Krug aplikanata: udruženja građana sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine.

Iznos granta: 300.000 dinara.

Rok za predaju dokumentacije: 25-10-2017

Detalji