Tel: +381-64-28-45-466   Fax: +381-24-811-383      

  • Konkursni glasnik
  • O svim konkursima
  • na istom mestu
  • Konkursni glasnik
  • O svim konkursima
  • na istom mestu

Poštovani posetioci!

Pozdravljamo Vas na najkompletnijoj web stranici u Srbiji, koja sadrži sve konkurse koji su dostupni domaćim firmama, preduzetnicima, neprofitnim organizacijama i odnose se na pružanje povratnih ili nepovratnih sredstava. Sakupili smo na jedno mesto sve moguće izvore sredstava koja potiču od ministarstava i drugih državnih organa, kao i izvore koji potiču iz Evropske Unije i ostalih međunarodnih organizacija.
Naša web stranica nije besplatna, i kompletna informacija o projektima se može dobiti samo posle uplate iznosa za korišćenje informacija. Iznos za celu godinu je samo 5.000,00 dinara i postoji mogućnost pretplate i na kraći period. Ako Vas zanima naša ponuda, kliknite na >> dalje <<

Pored praćenja konkursa bavimo se i posredovanjem prilikom pisanja projekta i ostalih projektnih usluga. Ukoliko Vas zanima i ova opcija, kliknite na >> dalje <<

Najsvežiji konkursi

Konkurs za unapređenje izrade i sprovođenje efikasnih regionalnih i lokalnih javnih politika

Krug aplikanata: jedinice lokalnih samouprava sa teritorije AP Vojvodine.

Iznos granta: 1.000.000 dinara.

Rok za predaju dokumentacije: 20-10-2017

Detalji

Program prekogranične saradnje SRB-BiH

Krug aplikanata: neprofitne organizacije.

Iznos granta: 120.000 - 1.000.000 evra.

Rok za predaju dokumentacije: 16-11-2017

Detalji

Konkurs za sprovođenje mera razvojne politike AP Vojvodine

Krug aplikanata: privredna društva.

Iznos granta: do 5.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po novootvorenom radnom mestu.

Rok za predaju dokumentacije: 01-12-2017

Detalji

Konkurs za projekte koji doprinose saradnji javnog i civilnog sektora

Krug aplikanata: udruženja građana sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine.

Iznos granta: 300.000 dinara.

Rok za predaju dokumentacije: 25-10-2017

Detalji

Konkurs za finansiranje projekata podrške sprovođenja omladinske politike

Krug aplikanata: udruženja mladih i za mlade, omladinske i studentske organizacije i savezi sa teritorije AP Vojvodine.

Iznos granta: nema podataka.

Rok za predaju dokumentacije: 20-10-2017

Detalji

Vesti

Info dan Horizont 2020

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Privredna komora Srbije sa Evropskom komisijom – Generalnim direktoratom za istraživanje i inovacije, organizuje 9. februara 2016. godine Info dan na temu Okvirnog programa za istraživanje i inovacije “HORIZONT 2020”, sa posebnim osvrtom na učešće neakademskog sektora (industrija, mala i srednja preduzeća) u oblasti Marie Sklodowska Curie akcije.

Detalji

Srbija pristupila potprogramu Mediji Kreativne Evrope

Ministarstvo kulture i informisanja • 04-01-2016 22:01:44

Republika Srbija je, u okviru programa “Kreativna Evropa”, pristupila potprogramu “Mediji”, čime su otvorene mogućnosti za ubrzan razvoj celokupnog domaćeg audiovizuelnog i multimedijalnog sektora, ali i uspešnije pozicioniranje organizacija i pojedinaca iz Srbije na međunarodnoj sceni.

Detalji

Održan prvi sastanak Zajedničkog nadzornog odbora INTERREG IPA Programa prekogranične saradnje Hrvatska - Srbija 2014-2020

ISDACON • 29-11-2015 22:11:42

24. novembar 2015. godine – Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske, u svojstvu Upravnog tela, u saradnji sa Ministarstvom regionalnog razvoja i EU fondova Republike Hrvatske, u svojstvu Nacionalnog tela u Hrvatskoj, i Kancelarijom za evropske integracije Republike Srbije, u svojstvu Nacionalnog tela u Srbiji, organizovala je prvi sastanak Zajedničkog nadzornog odbora INTERREG IPA Programa prekogranične saradnje Hrvatska - Srbija 2014-2020 u Osijeku, 24. novembra 2015. Članovi Zajedničkog nadzornog odbora su razmatrali odgovarajuće procedure koje će se primenjivati u budućnosti, kao i strategiju vezano za komunikaciju i godišnji plan rada.

Detalji