Tel: +381-64-28-45-466   Fax: +381-24-811-383      

  • Konkursni glasnik
  • O svim konkursima
  • na istom mestu
  • Konkursni glasnik
  • O svim konkursima
  • na istom mestu

Poštovani posetioci!

Pozdravljamo Vas na najkompletnijoj web stranici u Srbiji, koja sadrži sve konkurse koji su dostupni domaćim firmama, preduzetnicima, neprofitnim organizacijama i odnose se na pružanje povratnih ili nepovratnih sredstava. Sakupili smo na jedno mesto sve moguće izvore sredstava koja potiču od ministarstava i drugih državnih organa, kao i izvore koji potiču iz Evropske Unije i ostalih međunarodnih organizacija.
Naša web stranica nije besplatna, i kompletna informacija o projektima se može dobiti samo posle uplate iznosa za korišćenje informacija. Iznos za celu godinu je samo 5.000,00 dinara i postoji mogućnost pretplate i na kraći period. Ako Vas zanima naša ponuda, kliknite na >> dalje <<

Pored praćenja konkursa bavimo se i posredovanjem prilikom pisanja projekta i ostalih projektnih usluga. Ukoliko Vas zanima i ova opcija, kliknite na >> dalje <<

Najsvežiji konkursi

Javni konkurs za subvenciju zarade za osobe sa invaliditetom bez radnog iskustva

Krug aplikanata: poslodavci.

Iznos granta: nema podataka.

Rok za predaju dokumentacije: 31-12-2018

Detalji

Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova

Krug aplikanata: organi autonomne pokrajine i organi jedinica lokalne samouprave, javne ustanove i javna preduzeća, privredna društva, preduzetnici, zadruge, udruženja.

Iznos granta: 18.000 dinara po licu, na mesečnom nivou.

Rok za predaju dokumentacije: 02-04-2018

Detalji

Program malih grantova Demokratske komisije

Krug aplikanata: nevladine i ostale neprofitne organizacije.

Iznos granta: 24.000 USD.

Rok za predaju dokumentacije: 25-02-2018

Detalji

Javni poziv za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih

Krug aplikanata: poslodavac u privatnom sektoru.

Iznos granta: 300.000 dinara za osobe.

Rok za predaju dokumentacije: 30-11-2018

Detalji

Javni poziv za realizaciju programa stručne prakse

Krug aplikanata: poslodavac.

Iznos granta: 18.000 dinara po licu, na mesečnom nivou.

Rok za predaju dokumentacije: 30-11-2018

Detalji

Vesti

Info dan Horizont 2020

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Privredna komora Srbije sa Evropskom komisijom – Generalnim direktoratom za istraživanje i inovacije, organizuje 9. februara 2016. godine Info dan na temu Okvirnog programa za istraživanje i inovacije “HORIZONT 2020”, sa posebnim osvrtom na učešće neakademskog sektora (industrija, mala i srednja preduzeća) u oblasti Marie Sklodowska Curie akcije.

Detalji

Srbija pristupila potprogramu Mediji Kreativne Evrope

Ministarstvo kulture i informisanja • 04-01-2016 22:01:44

Republika Srbija je, u okviru programa “Kreativna Evropa”, pristupila potprogramu “Mediji”, čime su otvorene mogućnosti za ubrzan razvoj celokupnog domaćeg audiovizuelnog i multimedijalnog sektora, ali i uspešnije pozicioniranje organizacija i pojedinaca iz Srbije na međunarodnoj sceni.

Detalji

Održan prvi sastanak Zajedničkog nadzornog odbora INTERREG IPA Programa prekogranične saradnje Hrvatska - Srbija 2014-2020

ISDACON • 29-11-2015 22:11:42

24. novembar 2015. godine – Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske, u svojstvu Upravnog tela, u saradnji sa Ministarstvom regionalnog razvoja i EU fondova Republike Hrvatske, u svojstvu Nacionalnog tela u Hrvatskoj, i Kancelarijom za evropske integracije Republike Srbije, u svojstvu Nacionalnog tela u Srbiji, organizovala je prvi sastanak Zajedničkog nadzornog odbora INTERREG IPA Programa prekogranične saradnje Hrvatska - Srbija 2014-2020 u Osijeku, 24. novembra 2015. Članovi Zajedničkog nadzornog odbora su razmatrali odgovarajuće procedure koje će se primenjivati u budućnosti, kao i strategiju vezano za komunikaciju i godišnji plan rada.

Detalji